Zakoni i odluke

SPLITSKA OBALA

Zakoni i odluke

Zakoni

Odluke

  • Odluka o javnim parkiraliština na području Grada Splita (Službeni glasnik Grada Splita br: 6/10, 24/10)
  • Zaključak o davanju na upravljanje uličnog parkirališta na Trgu Franje Tuđmana u Splitu trgovačkom društvu Splitska obala d.o.o. (Službeni glasnik Grada Splita br: 20/12)
  • Odluka o davanju na upravljanje i gospodarsko korištenje poslovnih prostora na Kupališno-poslovnom kompleksu Bačvice (Službeni glasnik Grada Splita br: 40/14)
  • Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu uređenja obalne šetnice, izgradnje i korištenja tri ugostiteljska objekta i terase (štekata) na dijelu K.O. Split, predio od uvale baluni do hotela ex Ambasador ( Službeni glasnik Županije Splitsko-dalmatinske 8/2011)
  • Odluka o uporabi dobitka za 2019. godinu
  • Odluka o utvrđivanju GFI za 2019. godinu
Scroll to Top