Splitska obala

O nama

splitska obala

o nama

Splitska obala d.o.o. kao trgovačko društvo u stopostotnom vlasništvu Grada Splita osnovana je dana 31. kolovoza 2010. godine. Direktora društva i nadzorni odbor imenuje skupština (gradonačelnik). Djelokrug rada društva su poslovi građevinskog održavanja i čišćenja plaža koje nisu pod koncesijom, a nalaze se na području Splita, Stobreča i Slatina. Splitska obala d.o.o. također gospodari Zapadnom obalom u Splitu temeljem dvadeset godišnje koncesije koju je dobila 2011. godine.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

SKUPŠTINA DRUŠTVA
Gradonačelnik Grada Splita

NADZORNI ODBOR

Maja Čović – predsjednica Nadzornog odbora
Ante Beus – zamjenik predsjednice Nadzornog odbora
Stanko Vuković – član Nadzornog odbora

Kontakt adresa: Kralja Zvonimira 14, 21000 Split (naznaka: ZA NADZORNI ODBOR)

UPRAVA DRUŠTVA
Marijan Ciprijan dipl.ing.naut
marijan.ciprijan@splitskaobala.hr

KONTAKT INFORmACIJE

Sjedište: KRALJA ZVONIMIRA 14, SPLIT

OIB: 89801268320
MBS: 060264886
Iznos temeljnog kapitala: 9.420.000,00 kuna u cijelosti uplaćen

Osnivači/članovi društva:
Grad Split, Obala kneza Branimira 17, Split

Osoba ovlaštena za zastupanje:
Marijan Ciprijan dipl.ing.naut
član uprave/direktor

ERSTE BANKA:
IBAN: HR3424020061100706819
SWIFT/BIC: ESBCHR22

Sud upisa u registar: Trgovački sud u Splitu              MBS 060264886

Temeljni kapital  9.420.000,00 kn u cijelosti uplaćen

Skip to content