Splitska obala

Politika privatnosti

splitska obala

PRIVOLA ZA PRIKUPLJANJE I OBRADU OSOBNIH PODATAKA USTUPLJENIH SPLITSKOJ OBALI d.o.o.

Splitska obala d.o.o , Kralja Zvonimira 14, 21000 Split , kao Voditelj evidencije/ zbirke osobnih podataka, obavještava Vas da su Vaši osobni podaci zaprimljeni na web stranici szop@splitskaobala.hr i/ili info@splitskaobala.hr  ( u daljnjem tekstu: web stranica) i da će biti obrađeni i pohranjeni.

Prihvaćanjem ove Izjave smatra se da slobodno i izričito dajete Vašu privolu za prikupljanje i obradu Vaših osobnih podataka ustupljenih Splitskoj obali d.o.o  kao korisniku putem web stranice u svrhe koje su ovdje izričito navedene.

Radi se o dobrovoljnom davanju podataka te ovu Izjavu niste dužni prihvatiti, odnosno niste dužni unositi svoje osobne podatke u obrazac dostupan na ovoj web stranici.

Prihvaćanjem ove Izjave i ustupanjem Vaših osobnih podataka unosom u obrazac smatra se da ste suglasni s obradom istih u svrhu rješavanja o Vašem zahtjevu/predstavci/upitu.

Splitska obala d.o.o čuva povjerljivost Vaših osobnih podataka te omogućava pristup i priopćavanje osobnih podataka samo onim svojim zaposlenicima kojima su isti potrebni radi rješavanja o Vašem zahtjevu/predstavci/upitu.

Vaši osobni podaci, radi daljnje obrade mogu biti priopćeni trećim osobama, a u svrhu rješavanja Vašeg zahtjeva.

Vaši osobni podaci ne mogu se priopćavati trećim osobama bez Vaše prethodne izričite privole, osim i samo u slučajevima propisanim zakonom.

Vaše obrađene podatke Splitska obala d.o.o čuvati će sukladno propisima o čuvanju arhivske građe.

Splitska obala d.o.o će s Vašim osobnim podacima postupati sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka  („Narodne novine“ broj: 42/18) uz primjenu odgovarajućih fizičkih i tehničko-sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja. 

Obradi osobnih podataka u navedene svrhe možete se u svako doba usprotiviti i opozvati danu privolu.

Voditelj zbirke/ Vaših osobnih podataka je Splitska obala d.o.o , Kralja Zvonimira 14, 21000 Split, a službenik za zaštitu osobnih podataka je Zrinka Lukić. 

Napominjemo da možete u svako doba, u potpunosti i djelomice, bez objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade Vaših osobnih podataka.

Opoziv privole možete dostaviti osobno putem pošte na gore navedenu adresu ili e poštom na adresu: szop@splitskaobala.hr ili info@splitskaobala.hr

Molimo da pažljivo pročitate ovu Izjavu. Prihvaćanjem ove Izjave i ustupanjem Vaših osobnih podataka putem web stranice potvrđujete da ste istu pročitali i razumjeli te da dopuštate prikupljanje, obradu i korištenje Vaših osobnih podataka na gore opisani način i svrhu.

Ovim putem izričito izjavljujete da imate više od 18 godina i da zakonski možete dati privolu za obradu osobnih podataka kako je to navedeno u ovoj Izjavi.

 

POLITIKA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

Splitska obala d.o.o sa svim svojim voditeljima organizacijskih dijelova i zaposlenicima opredijeljeni su da  provode obvezu  zaštite osobnih  podataka  ispitanika temeljem Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka NN 42/2018, drugih zakona na temelju izvršavanje službene ovlasti voditelja obrade i odredbama UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka.

Splitska obala d.o.o prepoznaje važnost zaštite privatnosti, sigurnosti  i zaštite  podataka za  ispitanike  stoga je naš cilj provesti zaštitu osobnih podataka te implementirati sustav koji će to omogućiti.

Svrha prikupljanja osobnih podataka od ispitanika temelji se na odrednicama zakona ili na privoli ispitanika. O svim podacima koje dobijemo iz drugih izvora redovito se obavještava ispitanik pa ukoliko su isti potrebni za daljnju obradu zatražit će se privola ispitanika. Ispitanik uvijek može povući privolu o obradi njegovih podataka u određenoj zbirci. Također može zatražiti brisanje podataka koristeći princip zaborava osobnog podataka.

Zaštita privatnosti  podataka ispitanika  je trajna obveza voditelja i izvršitelja  obrade te osoba koje su na bilo koji način u kontaktu sa podacima.

Prikupljeni podaci ispitanika čuvaju se na primjeren način u skladu sa zakonom osiguravajući organizacijske, tehničke i programske mjere zaštite u skladu sa njihovom povjerljivosti. Svi podaci moraju biti zaštićeni od gubitka, uništenja, mijenjanja/ krivotvorenja, manipulacije i nedozvoljenog pristupa, kao i od nedozvoljenog razotkrivanja. Prikupljeni  podaci neće se prenositi trećim osobama bez zakonskog utemeljenja  ili izričitog dopuštenja ispitanika.

Sve što ispitanik smatra neprimjerenim u obradi osobnih podataka treba obavijestiti službenika za zaštitu podataka pa će se poduzeti odgovarajuće korektivne mjere.

Prikupljanje i obrada podataka od maloljetnika, mlađih od 16 godina,  dopušteno je samo uz zakonsko dopuštenje ili privolu roditelja ili zakonskog staratelja.

Ova izjava o politici zaštite osobnih podataka ispitanika javno će se obznaniti, a obvezuje sve zaposlenike da je se pridržavaju i provode u praksi. Svako njeno kršenje tretirat  će se kao teža povreda radne dužnosti.

Mjesto: 

Datum:

Odgovorna osoba :

 

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka:

Ime i prezime: Zrinka Lukić
Adresa:  Ulica kralja Zvonimira 14
Telefon: +385 21 355 140

E mail: szop@splitskaobala.hr ili zrinka.lukic@splitskaobala.hr

Korisni linkovi

Skip to content