Splitska obala

Pristup informacijama

splitska obala

Pravo na pristup informacijama

Službenik za informiranje:
Zrinka Lukić
Telefon: +385 21 355 140
e-mail: info@splitskaobala.hr zrinka.lukic@splitskaobala.hr

Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, NN 85/15, NN 69/22) uređeno je pravo na pristup informacijama koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija te postupak za ostvarivanje na pristup istima.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje putem:

1. elektroničke pošte na mail info@splitskaobala.hrzrinka.lukic@splitskaobala.hr
2. poštom ili osobno na adresu: Kralja Zvonimira 14/XI, 21 000 Split
3. putem telefona na broj +385 21 355 140

U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva podnositelj će biti pozvan da ispravi zahtjev u roku pet dana od dana dostave poziva. Ako podnositelj to ne učini, zahtjev će biti odbačen kao nerazumljiv ili nepotpun.

Splitska obala omogućit će podnositelju zahtjeva pristup informaciji u roku od 15 dana od urednog podnošenja zahtjeva. Iznimno, navedeni rok može se produžiti do 30 dana, ukoliko se informacija mora tražiti izvan sjedišta Splitske obale ili se jednim zahtjevom traži veći broj informacija.

Naknada za pristup  informacijama

Splitska obala d.o.o. ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacija  i dostave informacija prema Zakonu o pravu na pristup informacijama ( čl. 19., st.3 NN 25/13), a koja se naplaćuje sukladno Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija ( NN12/2014).

Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova dostave za usluge koje nisu navedene u članku 2. Kriterija, Splitska obala odrediti će na način da u visinu naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu te trošak poštanskih usluga. Splitska obala će dostaviti traženu informaciju po primitku dokaza o izvršenoj uplati.

 
Skip to content