Splitska obala

Stobreč

plaže

Stobreč

Stobreč je mjesto uz more koje pripada Gradu Splitu. Splitska obala održava područje Kavala, područje „ispod Crkve“ te plažu u Ivankovoj ulici. Betonska šetnica na području Kavala zahtjeva česte sanacije, a prihrana plaža vrši se na godišnjoj bazi, u predsezoni. Cijelo obalno područje opremljeno je koševima, klupama, tuševima i svlačionicama, te su plaže ograđene psihološkim branama.

Skip to content